Som

El despatx porta més de 30 anys obert al públic oferint els seus serveis amb rigor i professionalitat, contant sempre

amb professionals dedicats i de gran experiència per aconseguir en tot moment preservar i protegir els interessos

del seus clients.

Josep Francesc Marí Cardona és el Lletrat de referència al despatx, professional amb una dilatada experiència de

30 anys com advocat, i que ofereix seguretat i solvència a la resolució dels conflictes d'interessos que se li

plantejen.

El despatx assegura la continuitat de la professionalitat i el rigor amb el Lletrat Antonio Porras Molina,

aconseguint que el client sempre trobi la seguretat i el suport dels seus professionals,

i la implicació plena a la defensa i protecció dels seus drets.