Dret de Família

La família és el pilar fonamental en què es basa la societat actual, i en la qual es consoliden els valors essencials de l'ésser humà. Des d'aquesta perspectiva, el nostre despatx ajuda a enfortir la institució, mitjançant les figures que recull la llei i que permeten superar situacions de dificultat, així com també oferim assessorament legal en les inevitables situacions de crisi de convivència, especialment en els casos de separació i divorci .

El nostre despatx ofereix assessorament legal en les següents especialitats:

Separacions i divorcis (+info)

Modificacions judicials en sentències de divorci

Incapacitacions judicials

Declaracions de tutela

Nomenament de defensor judicial

Reclamacions de pensions d'aliments