Antonio Porras Molina

Antonio Porras Molina

Nascut a Tarragona el 1970, resideix a Lleida des de l'any 1994, any en què van concloure els seus estudis de Llicenciat

en Dret a la Universitat de Lleida, i advocat en exercici des de 1995 al Col·legi d'Advocats de Reus i Tarragona, i des de l'any 2006 col·legiat a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Lleida.

Formació complementària:

Format a l'Escola de Pràctica Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona l'any 1995. S'han d'assenyalar l'assistència a cursos d'especialització en la Llei Penal del Menor, implantació de la Llei d'enjudiciament civil i criminal, Estrangeria,

Dret Civil Català, etc.

Experiència:

Des de 1995 es va iniciar en l'exercici de l'advocacia a Reus, així com en el partit judicial de Tarragona a partir de 1996.

Va ésser en 2006 quan es va donar d'alta en ell Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Lleida fins a la data, estant especialitzat en les àrees

de dret civil i penal, estrangeria i laboral.