Dret Militar

  • Recursos contra sancions militars.
  • Instancies i tot tipus d'expedients dintre de l'àmbit del Ministeri de Defensa.
  • Actuació davant els Jutjats Togats militars.