Dret Fiscal

  • Assessorament fiscal de particulars i empreses
  • Campanya Renda 2015
  • Impost de Societats, IVA i Renda
  • Impost de Succesions i Transmisions Patrimonials