Comunitats de Propietaris

La societat actual demanda professionals que gestionin amb promptitud i de forma amistosa totes les divergències que sorgeixen entre els veïns d'un edifici. El nostre despatx li ofereix els següents serveis, podent obtenir tota la informació que necessitin sobre aquest tema sense compromís i sense cost previ algun.

Administració de Comunitats de Propietaris

Estudi, redacció i modificació d'estatuts i reglaments de règim interior

Assistència a les reunions de Juntes Directives i a les Generals de Propietaris, assessorant a les mateixes i redactant les corresponents actes.

Assessorament permanent i immediat als Presidents de les Comunitats

Gestió de tot tipus de documents i situacions referents a les mateixes.