Dret Laboral i Seguretat Social

  • Actuació en tot tipus de procediments als Jutjats del Social, e instàncies superiors.
  • Actes de conciliació.
  • Acomiadaments.
  • Reclamacions de quantitat.
  • Impugnació de sancions.
  • Reclamacions a la Seguretat Social.
  • Gestions davant el Fons de Garantia Salarial.