Responsabilitat Civil General

  • Per accidents de trànsit.
  • Per negligències mèdiques.