Dret Penal

  • Actuació en tot tipus de procediments davant els Jutjats d'Instrucció, Jutjats del Penal, Jutjats de Violència Domèstica, Jutjats de Vigilància Penitenciària, Fiscalia i Jutjats de Menors, Audiencia Provincial i d'altres.
  • Assistencia al detingut o investigat a un procediment penal.
  • Assistencia a les víctimes i/o perjudicats per delictes.
  • Judicis per delictes lleus, judicis ràpids i d'altres.
  • Responsabilitat penal de les persones jurídiques.
  • Responsabilitat penal dels menors de edad.
  • Violència de gènere.